Leerkrachten ervaren werkdruk, en steeds vaker worden ze geconfronteerd met leer- en gedragsproblemen. In sommige gevallen zijn ze niet in staat om extra begeleiding te bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben. De leerling kan blijven hangen in een onverwerkte ervaring en kan dan niet tot leren en presteren komen. Ook kan het lastig zijn om zich weerbaar op te stellen bij een nieuwe frustratie of tegenslag. Dan kan de problematiek gaan stapelen.

Ik kan in het onderwijs snel de ondersteuning geven die de leerling nodig heeft! Dat kan individueel- of in kleine groepjes. Zo begeleiden we niet alleen op didactisch vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. En krijgen we in de toekomst krachtige, oplossingsgerichte, positieve, gezonde en zelfbewuste volwassenen.

Het coachtraject op school
Wanneer een leerkracht en/of ouder denkt dat een leerling baat heeft bij mijn ondersteuning als kindercoach, wordt er overlegd met een Intern Begeleider Zorgbreedte wat de mogelijkheden zijn. Wanneer iedereen akkoord is, starten we het traject tijdens schooltijd. Uiteraard op een voor ieder passend moment.